พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือและวัสดุวิทยาศาสตร์ชั้นนำแก่ห้องปฎิบัติการทั่วประเทศไทย Biohazard Bag

Biohazard Bag

ทางบริษัทขอแจ้งหยุดทำการในวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 เนื่องในวันหยุดประจำปีของบริษัท 
ทางบริษัท จะเปิดทำการตามปกติวันวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561