พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือและวัสดุวิทยาศาสตร์ชั้นนำแก่ห้องปฎิบัติการทั่วประเทศไทย Biohazard Bag

3D Cell Culture products