พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือและวัสดุวิทยาศาสตร์ชั้นนำแก่ห้องปฎิบัติการทั่วประเทศไทย Biohazard Bag

3D Cell Culture products

เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ณ ปัจจุบัน ทำให้ส่งผลกระทบในการทำงานเป็นบริเวณกว้าง
แต่ทางบริษัท พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จำกัด ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ โดยมีการสลับการเข้าทำงานตามนโยบายของรัฐ 
สามารถติดต่อได้ที่ผู้แทนขายในเขตของท่าน หรือติดต่อโดยตรงที่บริษัท ได้ตามวันเวลาทำการปกติ

Line Official : @pintertrade