Untitled DocumentUntitled Document
 
Laboratory Blender
MC1, MC2, MC3  
 
 
   
 
Laboratory Blender
SS115  
 
 
   
 
Laboratory Blender
SS110  
 
 
   
 
Laboratory Blender
BHL240  
 
 
   
 
Laboratory Blender
8011S,8011G  
 
 
   
 
Laboratory Blender
8010S,8010G  
 
 
   
 
Laboratory Blender
800S, 800G  
 
 
   
 
Laboratory Blender
HGB550  
 
 
   

 

 

Talk to P.intertrade !!!

Request a Quote

Untitled Document Thermo Invitrogen แต่งตั้ง พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย
อ่านรายเพิ่มเติม.»
ประกาศแจ้งวันหยุดทำการวันที่ 20 มกราคม 2563
อ่านรายเพิ่มเติม.»
Watch to video